สะปะปาย http://paicity.siam2web.com/

  

แกะรอยประวัติศาสตร์จากอดีตสู่ปัจจุบันของเมืองปาย

           

            หากคุณไปจากจังหวัดเชียงใหม่ใช้เส้นทางหมายเลข............ผ่านอำเภอ   แม่ริมเข้าสู่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่  เลี้ยวซ้ายมาใช้เส้นทาง  แม่มาลัย-ปาย   (ไปได้ทางเดียว)  ลัดเลาะป่าเขาลำเนาภัย  ขึ้นเขา  ลงเขา ไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข  1095 ระหว่างท่านจะได้พบกับป่าอันอุดมสมบรูณร์ไปด้วยต้นไม้เขียวขจี   ถ้าท่านไปช่วงระหว่าง  เดือนพฤศจิกายน เดือนมกราคมแล้ว  ท่านจะได้พบกับดอกบัวตองบานสพร่างตามข้างทาง  จนกระทั่งถึงหลักกิโลเมตรที่  88  คุณจะได้พบกับกับสะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย   สะพานแห่งนี้เปรียบเสมือนเป็นประตูสู อำเภอปายที่เชื่อมโยงห้วงเวลาจากอดีตสู่เมืองเล็กๆ  กลางหุบเขาที่มีเรื่องราวกว่า  2000  ปีมาแล้ว   ตามหลักฐานทางราชการได้บันทึกไว้ว่ากว่าจะมาเป็นอำเภอปายที่หลากหลายไปด้วยผู้คนจากต่างถิ่นเข้ามาเยือน  ปายเคยเป็นเมืองที่มีผู้คนเข้ามาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์โดยเฉพาะบริเวณเขตเมืองน้อย   ได้ค้นพบถ้ำผีแมนซึ่งในอดีตนับเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์  และในเวลาต่อมาเมืองน้อยก็ได้พัฒนามาเป็นชุมชนโบราณที่มีความสำคัญในสมัยของพระราชวงค์มังราย   ในปัจจุบันเมืองน้อยตั้งอยู่ตำบลเวียงเหนือ  เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของชาวปากะญอ(หรือที่เรียกว่ากระเหรี่ยง)  และกำลังจะพัฒนามาเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งใหม่ของอำเภอปาย 

                   ต่อมาอำเภอปายได้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของชนเผ่าต่างๆเนื่องจากพื้นที่บริเวณอำเภอปายมีความอุดมสมบรูณ์ไปด้วย  ป่าไม้  ขุนเขา  แม่น้ำ และสัตว์ป่าโดยเฉพาะช้าง  ที่แม้แต่เจ้านครเชียงใหม่ในสมัยนั้นยังเสด็จมาคล้องช้างเพื่อเอาไปใช้ในราชการบริเวณนี้  ต่อมาเมื่อมีผุ้คนมาอาศัยอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากจนเกิดเป็นชุมชนใหญ่ใหญ่จึงได้มีการตั้งเจ้าเมืองและได้ช่วยกันขุดคูเมืองเพื่อป้องกันสัตว์ป่ามารบกวน   โดยขุนส่างปายได้รับการยกย่องและแต่งตั้งเป็นเจ้าเมือง     บริเวณบ้านดอน  (บ้านเวียงเหนือ) 

                     หลังจากนั้นในสมัยพระเจ้าโหตรประเทศ  พระราชาธิบดีเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่   ได้ส่งเจ้าเมืองแก้ว  มาสำรวจชายแดนจนกระทั่งมาถึงเมืองปาย  เมื่อได้สำรวจภูมิประเทศแล้วจึงได้แนะนำขุนส่างปายให้ย้ายเมืองมาตั้งอยู่ทางฝรั่งขวาหรือทางทิศตะวันตกของแม่น้ำปาย  เพราะเป็นที่ราบกว้างใกล้แม่น้ำซึ่งเหมาะแก่การเพาะปลูก  จากนั้นขุนส่างปายจึงเริ่มวางผังเมืองใหม่  และให้ชาวบ้านย้ายบ้านเรือนมาอยู่โดยตั้งชื่อเมืองใหม่ว่า  เวียงใต้  และเวียงเก่าชื่อเวียงเหนือ

  


              

  

          ต่อมาได้มีการปรับปรุงถนนหนทางและผังเมืองใหม่ให้มีตรอกซอยในปีพศ.  2427  ชาวบ้านในบริเณใกล้เคียงทราบข่าวว่ามีการสร้างเมืองใหม่  จึงได้เดินทางเข้ามาอาศัยอยู่กันเป็นจำนวนมาก  จึงขยายจากหมู่บ้านมาเป็นตำบล  และอำเภอ ต่อมาได้ตั้งหอเจ้าฟ้า  หรือที่เรียกว่า ที่ว่าการอำเภอปายในปัจจุบันนั่นเอง

                         ในช่วงปี พ.ศ 2484 ปายจะเป็นเมืองหนึ่งที่ได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยทิ้งเรื่องราวของสงครามไว้   คือสะพานประวัติศาสตร์เอาไว้เป็นอนุสรณ์  แต่ปัจจุบันสิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์ก็ได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยนแห่งหนึ่งของปายขณะนี้   นักท่องเที่ยวเมื่อเดินทางมาถึงสพานแห่งนี้มักนิยมลงมาเดินสูดอากาศบริสุทธ์เที่ยวชมความงามของสพานประวัติศาสตร์กันเป็นส่วนใหญ่

 


 
  

Google
Advertising Zone    Close

Online: 1 Visits: 4,542 Today: 4 PageView/Month: 30

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...